اطلاعیه ها
این مرکز در نظر دارد واحد آمبولانس ها را واگذار نماید.
لذا متقاضیان واجد شرایط به واحد دبیرخانه مراجعه نموده و برگه استعلام بها و شرایط اختصاصی را از روز سه شنبه مورخ 97/08/05 دریافت و تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 97/08/15 تحویل مسئول حراست(آقای رحیمی) نمایند.

جمعه 30 فروردين 1398   09:21:15