اطلاعیه ها

این مرکز در نظر دارد واحد چاپ و تکثیر فتوکپی را واگذار نماید.

لذا متقاضیان واجد شرایط به واحد دبیرخانه مراجعه نموده و مدارک شرکت در استعلام بهاء را از روز شنبه 18/01/97 دریافت و تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 23/01/97 تحویل حراست نمایند.


جمعه 30 فروردين 1398   09:45:38