اطلاعیه ها
این مرکز در نظر دارد اسکن مدارک پزشکی را واگذار نماید.
لذا متقاضیان واجد شرایط به واحد دبیرخانه مراجعه نموده و برگه استعلام بها و شرایط اختصاصی را از روز دوشنبه مورخ 97/06/05 دریافت و تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 97/06/11 تحویل حراست(آقای رحیمی) نمایند.

جمعه 30 فروردين 1398   09:10:34