اطلاعیه ها

این مرکز در نظر دارد واحد چاپ و تکثیر فتوکپی را واگذار نماید.

لذا متقاضیان واجد شرایط به واحد دبیرخانه مراجعه نموده و مدارک شرکت در استعلام بهاء را از روز شنبه 5/12/96 دریافت و تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 10/12/96 تحویل حراست نمایند.


جمعه 30 فروردين 1398   09:07:53