اطلاعیه ها

این مرکز در نظر دارد واحد ادیومتری(شنوایی سنجی) را واگذار نماید.
لذا متقاضیان واجد شرایط به واحد دبیرخانه مراجعه نموده و برگه استعلام بها و شرایط اختصاصی را از روز پنجشنبه مورخ 97/05/25 دریافت و تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 97/06/01 تحویل حراست نمایند.

پنجشنبه 6 تير 1398   16:52:17