اطلاعیه ها

این مرکز در نظر دارد اسکن مدارک پزشکی را واگذار نماید لذا متقاضیان واجد شرایط به واحد دبیرخانه مراجعه نموده و برگه استعلام بها و شرایط اختصاصی را از روز دوشنبه مورخ 96/12/20 تحویل حراست نماید.

پنجشنبه 6 تير 1398   17:18:22