اطلاعیه ها
این مرکز در نظر دارد واحد آمبولانس ها را واگذار نماید.
لذا متقاضیان واجد شرایط به واحد دبیرخانه مراجعه نموده و برگه استعلام بها و شرایط اختصاصی را از روز سه شنبه مورخ 97/07/03 دریافت و تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 97/07/09 تحویل مسئول حراست(آقای رحیمی) نمایند.

پنجشنبه 6 تير 1398   16:51:10