اطلاعیه ها

این مرکز در نظر دارد واحد چاپ و تکثیر فتوکپی را واگذار نماید.

لذا متقاضیان واجد شرایط به واحد دبیرخانه مراجعه نموده و مدارک شرکت در استعلام بهاء را از روزدوشنبه 21/12/96 دریافت و تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 27/12/96 تحویل حراست نمایند.


پنجشنبه 6 تير 1398   17:16:58