اطلاعیه ها
این مرکز در نظر دارد واحد نقلیه (مینی بوس-خودرو سواری)را واگذار نماید.
لذا متقاضیان واجد شرایط به واحد دبیرخانه مراجعه نموده و برگه استعلام بها و شرایط اختصاصی را از روز سه شنبه مورخ 97/03/22 دریافت و تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 97/03/28 تحویل حراست نمایند.

پنجشنبه 6 تير 1398   16:48:23