اطلاعیه ها
این مرکز در نظر دارد واحد نقلیه(مینی بوس - خودرو سواری) را واگذار نماید.
لذا متقاضیان واجد شرایط به واحد دبیرخانه مراجعه نموده و مدارک شرکت در استعلام بها  را از روز سه شنبه مورخ 97/07/24 دریافت و تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/07/28 تحویل مسئول حراست(آقای رحیمی) نمایند.

دوشنبه 3 تير 1398   20:45:50