اطلاعیه ها
این مرکز در نظر دارد اسکن مدارک پزشکی را واگذار نماید.
لذا متقاضیان واجد شرایط به واحد دبیرخانه مراجعه نموده و برگه استعلام بها و شرایط اختصاصی را از روز دوشنبه مورخ 97/05/01 دریافت و تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 97/05/07 تحویل حراست(آقای دقیقی) نمایند.

پنجشنبه 6 تير 1398   16:48:45