روز جهانی ایدز
برگزاری جلسه آموزشی به مناسبت روز جهانی ایدز برگزاری جلسه آموزشی به مناسبت روز جهانی ایدز برای دانشجویان و بیماران توسط واحد آموزش و متخصصین گروه عفونی در مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی (97/09/11)

لطفا جهت مشاهده عکس اینجا کلیک کنید.
جمعه 30 فروردين 1398   08:57:26