تقدیر پرسنل
برگزاری جشن میلاد با سعادت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق(ع) و تقدیر از جمعی از پرسنل برگزاری جشن میلاد با سعادت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) و همچنین تقدیرو تشکر از جمعی از پرسنل برگزیده مرکز

لطفا جهت مشاهده عکس ها اینجا کلیک نمایید.
پنجشنبه 6 تير 1398   16:52:39