لیست منابع کتابخانه

   فرم های کتابخانه

        اخبار کتابخانه
        دسته بندي اخبار 
        کد خبر : ۸۹۴۴۱  |  تاريخ وقوع :
         ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ 
        ۱۲:۳۷:۲۸
        کد خبر : ۸۹۱۰۳  |  تاريخ وقوع :
         ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ 
        ۱۰:۴۸:۳۳
        کد خبر : ۸۹۱۰۱  |  تاريخ وقوع :
         ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ 
        ۱۰:۴۳:۲۶
        کد خبر : ۸۹۰۹۹  |  تاريخ وقوع :
         ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ 
        ۱۰:۳۲:۳
        کد خبر : ۸۷۳۵۲  |  تاريخ وقوع :
         ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ 
        ۷:۴۴:۲  | 
        پیوند خبر
        کد خبر : ۸۰۹۸۱  |  تاريخ وقوع :
         ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ 
        ۱۲:۴۱:۳۰
        کد خبر : ۸۰۹۸۰  |  تاريخ وقوع :
         ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ 
        ۱۲:۳۳:۴۶
        لیست کتب خریداری شده در سال 1398


        کتابخانه
         

        ساعات کار:

        شنبه لغایت پنج شنبه از ساعت 7/30 صبح لغایت20 

        روزهای تعطیل رسمی و جمعه ها فعال نمی باشد.

        شماره تماس:

        34427015-34412841- 026

          داخلی 337

        فاکس:     34426979—026

        Email: z.taleshi@abzums.ac.ir

        کدپستی مرکز: 3143744693          

         

         

        شماره استاندارد بین المللی کتابخانه

        شابکا

        IR-200960022


        پمفلت

         Sid

            صفحه1از212.بعدي.برو

            6.0.9.0
            گروه دورانV6.0.9.0