سه‌شنبه, 16 آذر 1400
  • ساعت : ۱۴:۷:۳۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ 
  • کد خبر : ۹۰۱۸۲
جلسه ناظرین قرارداد واحدهای واگذار شده به بخش خصوصی برگزار شد
با عنايت به اهميت نظارت بر رعايت دقيق مفاد قراردادهاي بيمارستاني و بررسي كيفي عملكرد پيمانكاران طرف قرارداد ، روز يكشنبه مورخ 30/08/1400 ساعت 9 صبح جلسه اي با حضور ناظران قراردادها در دفتر مديريت مركز برگزار شد.

اين جلسه به منظور عملیاتی نمودن نظارت مستمر بر رعایت تعهدات و مفاد قراردادها با حضور صاحبان فرایند و برقراری رویکرد منظم سازمانی تشكيل شد. طي اين نشست ضمن یادآوری شرح وظایف و حدود انتظارات سازمانی ،بر مشارکت و همفکری در ارائه ي راهکارهای مناسب از طريق شناسايی فرصت های بهبود کنترل داخلی و نظارت مستمر بر اجرای عملکرد کیفی پیمانکاران ، توسط کلیه ناظرین قراردادها تاکید شد .

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0