سه‌شنبه, 11 بهمن 1401
  • ساعت : ۹:۹:۳۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ 
  • کد خبر : ۹۸۷۷۵
    /  3
كمیته تیم مدیریتی مركز در دفتر ریاست مركز برگزار گردید
در این جلسه كه در روز چهارشنبه 25/8/1401 برگزار گرديد دکتر برادران رئیس مركز ضمن تقدیر از تلاش و فعالیت تیم مدیریتی بیمارستان، در شرایط کنونی كشور به حفظ انسجام و آمادگي همچون گذشته براي ارائه خدمت مطلوب به مراجعين و ارتقاء ميزان عملكرد مركز تاكيد كردند.

دكتر برادران ضمن بيان اهداف و فرايندهاي اصلي مركز خواستار برقراري نظم بيشتر در امور و تنظيم و تدوين نقشه راه در ماههاي انتهايي سال از مديران مركز شدند . در اين جلسه مقرر گرديد نظارت مديريتي به واحدهاي برون سپاري شده مركز پيگيري شود و در مسير انجام كليه فعاليت هاي فوق رعايت همه موازين حقوقي و اداري در تحويل  و تحول را مورد تأكيد قرار دادند. پس از پایان جلسه از بخشهای آی سی یو تروما،جراحی مردان و جراحی تروما به همراه تیم ایمنی ، راند ایمنی برگزار گردید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0