يکشنبه, 13 آذر 1401
  • ساعت : ۱۳:۷:۴۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ 
  • کد خبر : ۷۶۴۷۵
آگهی استخدام

این بیمارستان در نظر دارد تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود را جهت امور پشتیبانی واحد فیزیوتراپی براساس مجوز معاونت محترم توسعه به شماره 4045426 مورخ 17/02/99 از طریق استعلام بها واگذار نماید. لذا متقاضیان واجد شرایط میتوانند با دردست داشت معرفینامه معتبر یا درخواست کتبی، مدارک مورد نیاز را ظرف 5 روز اداری از مورخ سه شنبه 23/02/99 لغایت یکشنبه 28/02/99 از دبیرخانه مرکز واقع در خیابان ترانه ساختمان اداری دریافت و از دوشنبه مورخ 29/02/99 لغایت پایان وقت اداری سه شنبه 30/02/99 به واحد حراست مرکز تحویل نمایند

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0